CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY

1. Phân biệt khám và xét nghiệm cận lâm sàng Trước khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ sẽ thực hiện khám lâm sàng bằng cách sờ, gõ, nghe, nhìn,… ở các bộ phận trên cơ thể để có...